ukulele
     [C]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C.png      [D]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\D.png      [G]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\G.png
[G] Love is a  
[C] burning  
[G] thing 

And it makes a  
[C] fiery  
[G] ring 

[G] Bound by  
[C] wild de 
[G] sire 

[G] I fell into a  
[C] ring of  
[G] fire 

[D] I fell in to a  
[C] burning ring of  
[G] fire 

I went  
[D] down, down, down 

And the  
[C] flames went  
[G] higher 

And it  
[G] burns, burns, burns 

The  
[C] ring of  
[G]fire 

The  
[C] ring of  
[G]fire 

[G] The taste of  
[C] love is  
[G] sweet 

When  
[G] hearts like  
[C] ours  
[G] meet 

I  
[G] fell for you  
[C] like a  
[G] child 

[G] Oh but the  
[C] fire went  
[G] wild 

[D] I fell in to a  
[C] burning ring of  
[G] fire 

I went  
[D] down, down, down 

And the  
[C] flames went  
[G] higher 

And it  
[G] burns, burns, burns 

The  
[C] ring of  
[G] fire 

The  
[C] ring of  
[G] fire 

[G] And it burns, burns, burns 

The  
[C] ring of  
[G] fire 

The  
[C] ring of  
[G] fire