ukulele
     [Ab+]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Abp.png      [Am]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Am.png      [Am/C]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Am-C.png      [C]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C.png      [C6]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C6.png      [C7]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C7.png      [Dm7]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Dm7.png      [Ebdim]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Ebdim.png      [F]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\F.png      [Fm]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Fm.png      [G]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\G.png      [G7]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\G7.png      [Gmaj7]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\Gmaj7.png
[C]Its'  
[Ebdim]time to  
[G7]play the music 

[C]Its  
[Ebdim]time to  
[G7]light the lights 

[C]its  
[C7]time to  
[F]meet the  
[Fm]muppets on the 

[Am]muppet  
[Ab+]show to 
[G]night 

[C]Its  
[Ebdim]time to  
[G7]put on make up 

[C]its  
[Ebdim]time to  
[G7]dress up right 

[C]its  
[C7]time to  
[F]raise the  
[Fm]curtain on the 

[Am]Muppet  
[Ab+]show to 
[G]night 

[C]Its  
[C7]time to  
[F]get things  
[Fm]started on the 

[C]most sensational  
[C6]inspirational 

[Am/C]celebrational  
[F]muppetsational 

[Dm7]This is what we call the  
[Gmaj7]muppet's  
[C]show