ukulele
                                   
[F]  
[G]  
[F]  
[Bb]  
[G] Start drums  
[F]  
[G]  
[F]  
[Bb]  
[G] 

[F] I'm  
[G] not con 
[F]tent to 
[Bb] be with  
[G] you 

[F] in  
[G] the day  
[F] time  
[Bb]  
[G] 

[F] Girl,  
[G] I  
[F] want to  
[Bb] be with  
[G] you 

[F] all  
[G] of the  
[F] time  
[Bb]  
[G] 

The  
[Bb] only time I  
[F] feel all right is by  
[A] your side  
[G]  
[C]  
[A] 

[D] Girl I  
[C] want to  
[F] be with  
[D] you  
[C] all  
[D] of the time, 

[D] all  
[C] day and  
[F] all of the  
[D] night 

[C]  
[D] all  
[C] day and  
[F] all of the  
[D] night 

[C]  
[D] all  
[C] day and  
[F] all of the  
[D] night 

[F]  
[G] I be 
[F]lieve that  
[Bb] you and  
[G] me 

[F] last  
[G] forev 
[F]er  
[Bb]  
[G] 

[F] Oh  
[G] yeah, all  
[F] day and  
[Bb] night time  
[G] yours 

[F] leave  
[G] me nev 
[F]er  
[Bb]  
[G] 

The  
[Bb] only time I  
[F] feel all right is by  
[A] your side  
[G]  
[C]  
[A] 

[D] Girl I  
[C] want to  
[F] be with  
[D] you  
[C] all  
[D] of the time, 

[D] all  
[C] day and  
[F] all of the  
[D] night 

[C]  
[D] all  
[C] day and  
[F] all of the  
[D] night 

[C]  
[D]  
[C]  
[F]/// ////  
[D]/// //// Oh, come on... 

Solo: 

[F]  
[G]  
[F]  
[Bb]  
[G] x 5 

Repeat Verse 2 

+ Chorus 

 

[D]  
[C]  
[F]  
[D]