ukulele
     [C]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C.png      [C7]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\C7.png      [F]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\F.png      [G]C:\inetpub\wwwroot\ukc\chord\ukulele\G.png
[C]///  
[G]///  
[C]/  
[G]/  
[C7]///  
[F]///  
[F]/// 

[C]/  
[G]/  
[C7]///  
[G]///  
[G]///  
[C]/  
[F]/  
[C]... 

[C]Alberta, Alberta.  
[G]Where you been so  
[C]long?  
[G] 

[C7]Alberta, Alberta.  
[F]Where you been so  
[C]long?  
[G] 

[C]Ain't had no  
[G]loving. Since you've been  
[C]gone.  
[F]  
[C] 

[C]Alberta, Alberta.  
[G]Where'd you stay last  
[C]night?  
[G] 

[C7]Alberta, Alberta.  
[F]Where'd you stay last  
[C]night?  
[G] 

[C]Come home this  
[G]morning. Clothes don't fit you  
[C]Rright.  
[F]  
[C] 

[C]Alberta, Alberta.  
[G]Girl, you're on my  
[C]mind?  
[G] 

[C7]Alberta, Alberta.  
[F]Girl, you're on my  
[C]mind?  
[G] 

[C]Ain't had no  
[G]loving. Such a great long  
[C]time.  
[F]  
[C] 

[C]Alberta, Alberta.  
[G]Where you been so  
[C]long?  
[G] 

[C7]Alberta, Alberta.  
[F]Where you been so  
[C]long?  
[G] 

[C]Ain't had no  
[G]loving. Since you've been  
[C]gone.  
[F]  
[C]